Kết quả tìm kiếm

(IBIA)
  • Gỡ vướng cơ chế tài chính cho cơ quan báo chí
  • Gỡ vướng cơ chế tài chính cho cơ quan báo chí

    • 20/06/2024 18:48:26
    • Phương Việt
    • 0

    Hoàn thiện cơ chế về tài chính, các quy định về kinh tế trong lĩnh vực báo chí là cần thiết và phù hợp thực tiễn để bảo đảm cho báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đầu 1 Cuối