Xã hội

Tin tức mới nhất từ các tỉnh thành
 • Hợp tác, gắn bó cùng phát triển
 • Hợp tác, gắn bó cùng phát triển

  • 24/11/2022 12:00:00
  • Thu Thùy - Quốc Hưng
  • 0

  Ngày 23/11/2022, Bệnh viện Trung ương quân đội (TWQĐ) 108 và Bệnh viện 103/Quân đội nhân dân Lào tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động hợp tác giai đoạn 2

Nhịp sóng

 • 'Cuốn vào sóng phát thanh'

  • 26/09/2022 04:35:19
  • Ngọc Vũ
  • 0

  Cho đến giờ, dù nhận mình 'đã ở tuyến sau' thế nhưng lửa nghề và tình yêu dành cho phát thanh trong nhà báo Đồng Mạnh Hùng vẫn chưa từng nguội.

Phóng sự

 • Để tiến độ không tuột khỏi tầm tay
 • Để tiến độ không tuột khỏi tầm tay

  • 15/11/2022 19:11:32
  • Phan Sáu
  • 0

  Hầu hết các nhà thầu cơ bản đã hoàn thành các hạng mục công trình và đang khẩn trương hoàn chỉnh nốt những công việc còn lại để công trình về đích đúng tiến độ.

 • Vượt lũ đến trường
 • Vượt lũ đến trường

  • 09/11/2022 07:00:01
  • Nguyễn Dương Hải
  • 0

  Để đến được trường, học sinh các huyện đầu nguồn biên giới tỉnh An Giang rất vất vả, nhất là vào mùa lũ.

Đời sống

Giáo dục