• FPT ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số cho tỉnh Bến Tre
  • FPT ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số cho tỉnh Bến Tre

    • 17/01/2022 22:47:31
    • Ánh Phương
    • 0

    Ngày 16/01/2022, trong khuôn khổ sự kiện Kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi, UBND tỉnh Bến Tre và Tập đoàn FPT đã ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu đưa Bến Tre trở thành một trong những tỉnh đi đầu về chuyển đổi số với ba trụ cột: Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số.