Sống khỏe

 • Lưu ý việc thực hiện cách ly F1 tại nhà
 • Lưu ý việc thực hiện cách ly F1 tại nhà

  • 03/06/2021 11:20:50
  • Hương Giang
  • 0

  Trong điều kiện hiện nay, thí điểm cách ly đối với F1 tại nhà là hoàn toàn phù hợp, vừa giảm được nguy cơ lây chéo, vừa giảm gánh nặng ngân sách.

 • Hỗ trợ đắc lực Bắc Giang dập dịch
 • Hỗ trợ đắc lực Bắc Giang dập dịch

  • 20/05/2021 11:31:35
  • Hương Giang
  • 0

  Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới Bắc Giang vẫn đối mặt tình trạng tiếp tục gia tăng ca nhiễm do địa phương này có nhiều điểm khác biệt.