Bản lĩnh Việt

 • Ông Bí thư
 • Ông Bí thư 'lạ kỳ' Trương Vĩnh Trọng

  • 19/02/2021 19:27:59
  • Nguyễn Hùng/Nguyên Phó Giám đốc Đài PT-TH Đồng Tháp
  • 0

  Nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, việc đầu tiên ông tiến hành không phải là họp ban bệ, cũng không ngồi bàn giấy chỉ đạo mà đi xuống dân.

 • Muôn dặm nẻo đường
 • Muôn dặm nẻo đường

  • 31/12/2020 12:27:34
  • Bút ký của Phan Sáu
  • 0

  Trên muôn dặm nẻo đường của đất nước có những cột mốc cây số không phải để đánh dấu kỷ niệm mà để đo sức lớn vượt lên của chính bản thân con người.

 • Cô gái Khmer khởi nghiệp từ mật hoa dừa
 • Cô gái Khmer khởi nghiệp từ mật hoa dừa

  • 04/05/2020 03:10:00
  • Thạch Sa Oanh
  • 0

  Trăn trở trước tình trạng dừa trồng thường gặp cảnh được mùa mất giá, chị Thạch Thị Chal Thy, người Khmer nảy sinh ý tưởng tạo ra dòng sản phẩm từ mật hoa dừa.

 • Nhà Xuân và bác sĩ Việt kiều Pháp
 • Nhà Xuân và bác sĩ Việt kiều Pháp

  • 06/04/2020 02:30:00
  • Thanh Hà
  • 0

  Bác sĩ Việt kiều Pháp Trần Tiễn Chánh đỡ đầu cho nhà tình thương 'Gia đình số 4' từ 30 năm nay. Ông là người đã đề nghị đặt tên cho ngôi nhà này là "Nhà Xuân".

123