Con hơn cha

Nếu như Hiệp hội yêu cầu ở lại thêm một nhiệm kỳ thì có thể anh nhận lương hưu rồi bố vẫn chưa được nhận.

- Hôm nay anh đi đâu cũng được nhưng gần trưa phải có mặt ở nhà để chú Năm sang làm cho anh cái hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội. Gần bốn chục tuổi rồi mà công việc không ổn định, vợ con không. Mười hai mươi năm nữa già yếu ai chăm sóc?

- Vâng, con biết rồi. Nghe nói đang sửa luật để những người như con chỉ cần đóng bảo hiểm 15 năm là được hưởng lương hưu có phải không bố?

- Phải, như thế là con hơn cha thật rồi.

- Con học hành gì đâu mà so với bố là giáo sư tiến sĩ?

- Là bố nói chuyện lương hưu, cái mác giáo sư tiến sĩ làm bố chậm được hưởng lương hưu. Bố đóng bảo hiểm xã hội hơn ba chục năm rồi, giờ còn gần chục năm nữa mới đủ tuổi, mà nếu như Hiệp hội yêu cầu ở lại thêm một nhiệm kỳ thì có thể anh nhận lương hưu rồi bố vẫn chưa được nhận.

- Sao không sửa luật để bố có thể nhận lương hưu ngay thay vì chờ đến tuổi nhỉ?

- À ờ, nhiều lý do lắm, nhưng theo bố là do những người như con còn nhiều.

- Là những người chậm đóng bảo hiểm xã hội?

- Không, là những người có tư duy tốt mà không chịu học hành phấn đấu vươn lên để cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

- Để đóng bảo hiểm tới bốn nhăm năm mà chưa được nhận lương hưu?

- Anh không phải nói cái kiểu ấy! Chính vì thế mà tôi phải nhờ chú Năm cho anh đóng bảo hiểm xã hội. Thật, đúng là con hơn cha rồi./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận