Học phí

Đó là học phí mà con người ta phải trả cho lòng tham vô lối.

- Tay tiến sỹ dạy làm giàu ấy vừa bị tòa tuyên phạt tù chung thân, nhưng tôi thấy nhiều người bị hại nói rằng họ không bị lừa, đề nghị trả tự do cho nó để tiếp tục cùng nhau làm giàu. Họ cũng có cái lý của họ.

- Cái lý nào?

- Thả nó ra để làm giàu tốt hơn nhiều so với giam nó suốt đời tốn kém tiền thuế.

- Ờ, đó là học phí mà con người ta phải trả cho lòng tham vô lối.

- Học phí gì tôi chả biết, chỉ biết rằng trong số tiền thuế tốn kém ấy có phần của tôi và của ông nữa.

- Ông lẫn rồi. Tiền thuế ông và tôi nộp được dùng cho rất nhiều việc, ví dụ như chi cho giáo dục để con cháu ông và con cháu tôi được tiếp nhận kiến thức chung với học phí phù hợp khả năng thanh toán. Còn tay tiến sỹ lừa đảo kia phải trả học phí bằng cả thời gian còn lại của cuộc đời. Ông nói thả nó ra là tốt? Nhưng tôi e rằng thả ra nó sẽ bị xử bằng luật rừng. Rồi lại có thêm tội phạm mới, sẽ tốn kém tiền thuế nhiều hơn đấy.

- Cảm ơn ông đã phân tích cho tôi hiểu mà không lấy học phí.

- Không có gì. À, việc tôi nhờ ông hỏi làm sổ đỏ cho căn hộ của thằng nhỏ nhà tôi tới đâu rồi?

- Úi, chưa ai dám nhận vì họ nói là thời tiết đang xấu.

- Vâng, ông đừng quên là được. Còn với thằng nhỏ nhà tôi, việc mua căn hộ ấy là một bài học có phí ông à./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận