Đường tin

Thông tin chính là niềm tin. Thông tin phải đi theo con đường chính thống, thứ bậc trên dưới trước sau.

- Nghe nói đang truy người quay và phát lộ clip vụ học sinh vây ép xúc phạm giáo viên. Ông thấy sao chứ theo tôi, lẽ ra nhà trường nên nhìn thẳng vào vấn đề mà xử lý, mới mong cải thiện được trên thực tiễn mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, nhất là đối với học sinh cá biệt.

- Ừ, người lớn nên rộng tay với con trẻ. Nhưng mà xử lý người quay và phát tán clip cũng là việc không thể không làm. Đừng sợ bọn trẻ chơi vơi không biết chỗ nào để bấu víu.

- E là chúng nó không biết tin vào đâu nữa.

- Lo ngại như ông mới là chặn đứng đường tin của bọn trẻ.

- Ông nói đường tin?

- Vâng, biết được thông tin đó, quay được clip đó lẽ ra học sinh nên thông tin tới nhà trường và phụ huynh, chứ không phải là phát tán lên mạng. Cần giáo dục cho bọn trẻ biết rằng, thông tin chính là niềm tin. Thông tin phải đi theo con đường chính thống, thứ bậc trên dưới trước sau.

- Ý ông là phải áp đặt con đường thông tin?

- Vâng, đó là định đề, nếu không xã hội sẽ lộn sòng không ra cái gì hết cả.

- Ông có lý, nếu được giáo dục từ nhỏ như vậy sau này sẽ không có chuyện cán bộ cấp dưới lên mạng tố cáo nói xấu cấp trên, càng không có chuyện cấp dưới yêu cầu cấp trên tiếp mình như tiếp công dân nữa.

- Ờ, ông mở rộng ra, nhưng như thế là hiểu đúng ý tôi rồi. Đường tin phải có đường riêng của nó ông à./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận