Dịch chuyển đỏ

Quản lý không sát thực tiễn tương tự như những thiên hà trong vũ trụ ngày một rời xa nhau.

- Lâu lắm lại thấy Hà Nội công khai xử lý hơn 700 dự án bỏ hoang, kiên quyết không để kéo dài tình trạng bao chiếm đất đai rồi không triển khai dự án gây lãng phí tài nguyên và nguồn lực xã hội.

- Đó là việc làm bình thường, chẳng qua trước đây ông không để ý thôi. À, mà chuyên ngành của ông là vật lý thiên văn, quan tâm đến việc đó làm gì?

- Sao lại không? Bây giờ người ta đua nhau làm dự án, xin được giao đất, thuê đất, bao chiếm đất, rồi lấy lý do này khác không làm hoặc làm lừng khừng. Nếu để họ muốn làm gì thì làm, làm thế nào và làm lúc nào cũng được thì ngôn ngữ chuyên ngành chúng tôi gọi đó là tình trạng dịch chuyển đỏ. Quản lý không sát thực tiễn tương tự như những thiên hà trong vũ trụ ngày một rời xa nhau.

- Rời xa nhau và rời xa sự quan sát của nhà quản lý, có thể hiểu là báo động đỏ?

- Để xem nào, dịch chuyển đỏ phản ánh sự chuyển động vật chất tự nhiên và tình trạng ấy là sự an toàn tương đối. Nhưng trong quản lý đất đai thì vừa làm mất an toàn cho từng dự án, vừa làm khó cho việc quản lý. Nói như ông là báo động đỏ có vẻ sát hơn.

- Vậy việc công khai hơn 700 dự án bỏ hoang là tín hiệu dịch chuyển xanh?

- Công bố, công khai là tín hiệu tốt, nhưng phải làm đến nơi đến chốn nữa. Chứ báo động như ông nói thì đỏ hay xanh đều đáng… báo động, ông à./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận