VOV tuyển dụng phóng viên làm việc tại kênh VOV Giao thông

ài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tuyển dụng phóng viên làm việc tại kênh VOV Giao thông.

1. Vị trí tuyển dụng: 01 phóng viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện dự tuyển

3.1. Tiêu chuẩn chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; không đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Tiêu chuẩn cụ thể

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành báo chí; Ưu tiên tốt nghiệp các trường: Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn; Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Ngoại Giao, Đại học Quốc gia HN, Đại học Quốc gia HCM.

- Độ tuổi không quá 35;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin);

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan báo chí; chấp nhận sự điều động và làm việc tại địa phương.

4. Lệ phí dự tuyển

Người đăng kỷ dự tuyển phải nộp lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người) theo quy định tại Thông tưsố 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người dự tuyển không phải nộp thêm bất kỳ khoản tiền nào khác.

5. Đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

6. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

6.1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Sáng: 08h00 - 11h30;           - Chiều: 14h30 - 17h00,

Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 27/5/2021 đến hết ngày 28/6/2021.

Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

6.2. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Phòng Giao thông Hồ Chí Minh, tần 4, số 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, QUận 5, TP.HCM.

Chi tiết liên hệ: Ông Bạch Ngọc Đô, bộ phận hành chính Phòng Giao thông Hồ Chí Minh, thuộc Kênh VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điện thoại: 028 38339935 hoặc 0967 008 092./.

VOV

Bình luận

    Chưa có bình luận